Nieuws
Publicatiedatum: 3 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Verkiezingen

WOR per 1 januari gewijzigd

Per 1 januari 2022 zijn de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden aangepast. Tot 1 januari van dit jaar konden werknemers die zes maanden in dienst waren, stemmen voor de OR (actief kiesrecht) en na twaalf maanden zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Beide termijnen worden verkort tot drie maanden. Het blijft mogelijk om in het OR-reglement in positieve zin af te wijken van de wet, dus door een kortere termijn op te nemen.

Uitzendkrachten

Ook voor uitzendkrachten veranderen de termijnen. Mochten zij eerst pas na 30 maanden stemmen en na 36 maanden verkozen worden bij de inlenende organisatie, vanaf 1 januari is deze termijn verkort naar 18 maanden voor zowel stemmen als voor het zich verkiesbaar stellen. Na 15 maanden bouwt een uitzendkracht medezeggenschapsrechten op, waarna drie maanden daarbij opgeteld de uitzendkracht zowel mag stemmen als verkozen mag worden.

Vaste commissie

Ook zijn er enkele wijzigingen voor vaste OR-commissies. Die hoeven straks niet meer uit een meerderheid van OR-leden te bestaan. Er is wel een ‘maar’: een commissie met een minderheid aan OR-leden heeft geen advies- en instemmingsrecht, dat blijft voorbehouden aan de OR zelf. Met deze wijziging kunnen straks meer deskundige werknemers die niet in de OR zitten wel in de commissie plaatsnemen en zo de medezeggenschap ondersteunen in haar taken.