Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 augustus 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Advies

Is de OR verantwoordelijk voor de uitvoering van een advies?

Nee, de bestuurder is altijd eindverantwoordelijk voor de uitvoering van een gegeven advies. Het is wel belangrijk om als OR rekening te houden met de impact van uw advies voor de organisatie en de werknemer. Het is uw taak als OR om hier goed over na te denken en een goede afweging te maken.