Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Voor- en nadelen

Wat zijn de voor- en nadelen van OR-commissies?

Er zijn een aantal voordelen aan commissies. Het belangrijkste voordeel is dat commissies werk uit handen kunnen nemen van de OR. Bovendien kunnen ook niet-OR-leden in een commissie zitting nemen. Zo kun je specialisten aantrekken die de kwaliteit van het OR-werk verbeteren. Een ander belangrijk voordeel is dat je op een laagdrempelige manier collega’s kunt betrekken bij de medezeggenschap. Je hoeft namelijk niet in de OR te zitten om als commissielid aan de slag te gaan en commissiewerk neemt vaak minder tijd in beslag dan een volwaardig OR-lidmaatschap. Zo kun je collega’s alvast klaarstomen voor een rol in de OR. Tot slot is een voordeel aan een commissie dat de leden hiervan scholingsrechten hebben. Jaarlijks mogen zij drie dagen aan training besteden.

 

Een nadeel van het instellen van commissies kan zijn dat het de medezeggenschap complexer maakt. Er ontstaat een extra orgaan waarmee overlegd moet worden. Soms is het onduidelijk voor de bestuurder wie het aanspreekpunt is bij welk thema. Zorg daarom dat je altijd heel goed vastlegt wat de werkwijze van een commissie is en welke bevoegdheden de OR geeft aan de commissie.