Modellen
Laatst gewijzigd op: 1 november 2022

Model instellingsbesluit OR-verkiezingscommissie

De OR is verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen bij tussentijdse of reguliere verkiezingen. Vaak stelt de OR hiervoor een verkiezingscommissie in. Dat scheelt niet alleen een hoop werk, maar is ook zuiverder. Hieronder vind je een downloadknop naar ons model Instellingsbesluit verkiezingscommissie. Dit model kun je als voorbeeld gebruiken en naar wens aanpassen.

Bezig met het organiseren van verkiezingen? Neem dan een kijkje op www.orvote.nl.