Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 15 juli 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorbeeldbrief afwijzing kandidaatstelling ondernemingsraad

Tijdens de verkiezingen kunnen veel collega’s zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Het kan ook voorkomen dat iemand zich kandidaat stelt voor de ondernemingsraad, maar dat de kandidatuur niet geaccepteerd kan worden. Bijvoorbeeld als hij of zij de kandidaatstelling te laat kenbaar heeft gemaakt of de procedure niet precies heeft opgevolgd. Stel hem of haar dan per brief op de hoogte van het feit dat zijn of haar kandidatuur niet geaccepteerd wordt en leg uit wat de reden hiervan is. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.