Nieuws
Publicatiedatum: 8 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Rechter wijst OR terecht in verkiezingsgeschil met vakbond

Vakbond NCF stapte naar de rechter om een extra zetel in de ondernemingsraad van de Belastingdienst op te eisen. De OR had na de verkiezingen de zetels verdeeld, maar de vakbond was het hier niet mee eens. De bron van deze onenigheid was het OR-reglement. Daarin staan de verkiezingsregels zoals de ondernemingsraad deze heeft vastgesteld. Bij het vernieuwen van het reglement had de OR het artikel over de verkiezingen een beetje aangepast. Hierdoor waren de regels niet meer klip en klaar. De OR gaf een andere invulling aan de bepaling over zetelverdeling dan de vakbond. Uiteindelijk stelde de rechter de vakbond in het gelijk.

Kiesdeler en reststemmen

Het conflict tussen de vakbond en de OR ging over de zogeheten reststemmen. Dat zijn de stemmen die na het toepassen van de kiesdeler nog over zijn. De OR vond dat het reglement niet volledig kon worden toegepast omdat de regels niet duidelijk genoeg waren. De vakbond zag dat anders en vond dat de OR zich niet aan zijn eigen reglement hield. De rechter gaf de vakbond gelijk. Er stond letterlijk in dat reststemmen alleen gelden als ten minste 51% van de kiesdeler is gehaald. Dat hadden de andere lijsten niet gehaald, dus de zetel behoorde rechtmatig toe aan de vakbond NCF, aldus de rechter.

Artikel 36 lid 1

Artikel 36 lid 1 van de WOR bepaalt dat iedere belanghebbende de rechter kan vragen om te bepalen dat de ondernemingsraad zich aan de WOR moet houden. Dat geldt ook voor alle regels die in het OR-reglement zijn vastgelegd.  Zorg er als OR dus altijd goed voor dat uw reglement duidelijk is en dat de spelregels niet op verschillende manieren kunnen worden opgevat. Op die manier voorkomt u discussies, en in uiterste gevallen zelfs een gang naar de rechter, als het gaat om het naleven van wetgeving en andere regels.