Nieuws
Publicatiedatum: 3 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Klokkenluider

Wet klokkenluiders door tweede kamer

De Tweede Kamer heeft in december het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn met algemene stemmen aangenomen. Ook werden de volgende drie moties aangenomen: voor de zomer van dit jaar duidelijkheid te verschaffen hoe de financiering van het fonds ter ondersteuning van klokkenluiders eruit komt te zien; het ontwikkelen van een evaluatiestrategie vanuit het oogpunt van de melder en de evaluaties binnen de loop van de pilots te laten plaatsvinden en vaart te maken met het aanpassen van Wet bescherming klokkenluiders.

Eerste kamer

De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel niet meer wijzigen, maar moet het voorstel wel behandelen voordat de wet in werking kan treden. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op dinsdag 17 januari 2023 de procedure.

Rol OR


Op basis van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR instemmingsrecht bij het invoeren, aanpassen en wijzigen van de klokkenluidersregeling. Overigens, het is een wettelijke plicht dat elke organisatie een interne klachtenprocedure of klokkenluidersregeling heeft. De wetgever heeft ook bepaald dat klokkenluiders arbeidsrechtelijk beschermd dienen te worden en dat er vaste procedures zijn hoe om te gaan met klokkenluiders. Het door de overheid ingestelde Huis van de Klokkenluiders heeft onlangs een handige richtlijn gemaakt over de rechtsbescherming en de klokkenluidersregeling.